KURBAN

İHH ANKARA OLARAK 2018 KURBAN FAALİYETLERİMİZİ BAYIRBUCAK VE ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRDİK

https://youtu.be/EdY1oPA7_OI

GENEL KURBAN ÇALIŞMALARIMIZ HARİCİNDE 2018 KURBAN’DA TOPLAM 330 HİSSE KURBAN KESİMİ GERÇEKLEŞTİRDİK

 

♦Kurbanlarınız nasıl kesiliyor?♦

——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Kurbanlarını vekâlet yoluyla derneğimize gönderen hayırseverlerimiz, kurban bedellerini banka hesap numaralarına havale, kredi kartı, posta çeki ile veya dernek merkezine bizzat gelerek elden, internet üzerinden online bağış veya telefon vasıtasıyla ulaştırır.

—————————————————————————————————–——————————————————————————————————

Kurban hisseleri bağışçıların talebi doğrultusunda, derneğimiz tarafından kurban çalışması yapılacak ülkelerin ihtiyaç durumuna göre paylaştırılır.

—————————————————————————————————-——————————————————————————————————-

Kurbanlıklar İHH Ankara ve anlaşmalı partner kuruluşların görevlilerince çalışma yapılacak ülke ve bölgelerde kurban ibadeti için gerekli kriterlere uygun olarak satın alınır.

————————————————————————————————–—————————————————————————————————-

Kurban Bayramının birinci günü kurbanlıklar bayram namazı akabinde İslami usullere göre kesilir. Bayramlaşmanın ardından kesilen kurbanlar paylara bölünerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.

 

—————————————————————————————————-——————————————————————————————————-

Kurban kesimleri tamamlandıktan sonra derneğimiz, kurban sahiplerine kısa mesaj yoluyla kurbanın kesildiğine dair geri bildirimde bulunur.

 

 

Kurban çalışmalarımızla alakalı sorular

Gidilecek ülkelerin belirlenmesi İHH’nın geçmiş yıllarda çalışma yaptığı ülkeler, Kurban faaliyetleri için oluşturulan komisyon tarafından incelemeye alınıyor. Yıl içerisinde oluşan yeni kriz bölgeleri de değerlendirilerek bir yol haritası hazırlanıyor. Ekiplerin oluşturulması Belirlenen ülkelerde görev yapacak ekipler genellikle 3-4 kişiden oluşuyor. Ekiplerde dernek çalışanları, çeşitli meslek gruplarından gönüllüler, ev hanımları ve öğrencilerin yanı sıra bölge durumunu kamuoyuyla paylaşmak için gazeteci ve yazarlar da yer alıyor. Partner kuruluşların hazırlıkları Faaliyetlerini İstanbul'daki merkezden yürüten İHH, yardım çalışmalarını yerel kuruluşlar üzerinden gerçekleştiriyor. Partner kuruluşlarımız Kurban öncesinde bilgilendirilerek gerekli hazırlıklar başlatılıyor. Ekiplerin hazırlanması ve görev süreci Ülkeler hakkındaki raporlar ve kritik bilgiler yolculuklar öncesi dernek merkezinde yapılan toplantılar ile görev yapacak ekiplere aktarılıyor. Çalışma bölgelerindeki görev süresi boyunca yürütülen faaliyetler bizzat İHH ekipleri tarafından yönetiliyor. Geri bildirim ve raporlama Gidilen ülkelerdeki çalışmalarını tamamlayan ve Türkiye’ye dönen İHH ekipleriyle yapılan toplantılarda, bölgede yaşanan deneyimler, gözlemler ve problemler aktarılıyor; ihtiyaçlar bildiriliyor. Raporlanan bu bilgiler İHH’nın ülke masalarınca değerlendirilip projelendiriliyor.
İHH’nın çalışma yürüttüğü bölgelerde, yıl içerisinde farklı alanlardaki projeleri devam etmektedir. Çalışmalar sırasında partner kuruluşlarımızın da katkılarıyla bölgelerdeki en ihtiyaçlı kesimler belirlenmekte ve faaliyetler daha çok buralardaki sıkıntıların giderilmesi üzerine yoğunlaştırılmaktadır. İHH Ankara’nın dağıtım programında ilk sırada savaş ve doğal afet mağdurları, yetim aileleri, kimsesizler ve dullar gelmektedir. Kurban öncesinde her kurban kesim bölgesi için detaylı olarak raporlar hazırlanmaktadır.
Kurban bölgelerinin tespit edilmesinde bölgelerin mağduriyet dereceleri önem arz ediyor. Buna göre; savaş ve kriz bölgeleri, doğal afetlerin yaşandığı ülke ve bölgeler, açlık ve kuraklığın hüküm sürdüğü fakir ülke ve bölgeler, Müslümanların azınlık durumda bulundukları ülke ve bölgeler öncelikli olarak dikkate alınmaktadır.
Ülke içinde veya dışında ihtiyaç sahibi bölgeler için kurban kesen çeşitli vakıf ve dernek gibi kurumlara vekâlet verilebilir. Aranan tek şart, kurumun kurbanı her yönüyle amacına ve usulüne uygun bir şekilde kesip etlerini, derilerini ve kullanılabilir diğer kısımlarını doğru yerlere ulaştıran güvenilir bir kurum olmasıdır.
Kurban kestirmek isteyen mükellefler kurbanlarının kesilmesi ve etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için belirlenmiş olan kurban bedelini İHH İnsani Yardım Vakfı’na ulaştırırlar. Her şeyde olduğu gibi vekalette de aslolan kişinin niyet ve iradesidir. Kurbanını kestirmek üzere İHH’ya başvuran hayırsever, bu niyet ve iradeyi ortaya koymuş oluyor. Ayrıca sözlü olarak ifade edilmesi şart değildir. Çünkü fiil ve uygulama da bir irade beyanıdır.
Kurban fiyatları, tahmin edilebileceği gibi dünyanın her yerinde farklılık göstermektedir. Kimi bölgelerde Türkiye’deki fiyattan daha düşük, kimilerinde ise daha yüksektir. Fiyatların düşük olduğu bölgelere yapılan kurban bağışlarının artacağı, buna karşın fiyatların yüksek olduğu yerlere yapılan kurban bağışlarının azalacağı malumdur. Acil ihtiyaç içinde bulunduğu halde kurban fiyatları yüksek olduğu için bağış alamayacak veya çok az bağış alacak birçok bölgeye bu gibi durumlarda ihtiyaçları oranında kurban gönderilebilmektedir. Bayırbucak Kurban Bedeli : 850TL Diğer Coğrafyalar İçin Kurban Bedeli: 750TL
Hayırseverler kurbanlarını İHH’ nın belirlemiş olduğu ülkeler içerisinden dilediklerinde kestirebilirler. Fakat kesim bölgelerini belirlemeyi İHH yetkililerine bırakmaları, belli bölgelerdeki yoğunlaşmayı önleme adına daha uygun olmaktadır.
Kurbanlarını bağışlayan hayır sahipleri, kurbanlarının kesildiği bilgisini İHH İnsani Yardım Vakfı’nca cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlar vasıtasıyla öğrenebilmektedirler. Bölgelerde kurban kesimleri tamamlandıktan sonra buralardaki ekipler tarafından İHH dernek merkezine kurban kesim işlemlerinin tamamlandığı yönünde bilgi ulaştırılmaktadır. Bu bilgilendirmenin ardından kurbanını kestiren kişilere kurbanlarının kesildiğine dair kısa cep mesajları gönderilmektedir.