İnsan Hakları

Dünya üzerinde insan hak ve hürriyetlerinin ihlal edildiği bölgelerin başında Ortadoğu coğrafyası geliyor. Milyonlarca insanın en doğal hakkı olan yaşama hakkına kastedilmesi yanı sıra yüz binlerce insan da haksız ve hukuksuz bir şekilde hapishanelerde özgürce yaşam hakkından mahrum ediliyor.

İnsani yardım ve insan hakları çalışmalarının yanında İHH olarak; kriz, savaş ve doğal afet yaşanan bölgelerde sivillerin korunması, kayıpların bulunması, esirlerin kurtarılması, krizlerin sonlandırılması için gerekli adımların atılmasına olanak sağlayarak, devletler arası diplomasinin yeterli olmadığı durumlarda aktif rol alarak insani diplomasi çalışmaları yürütüyoruz.

İnsan hayatının söz konusu olduğu bir çok konuda çözüm aramak, gerektiğinde ara-buluculuk yapmanın yanı sıra insani yardımın önündeki engelleri kaldırmak için bir çok resmi ve diplomatik girişimlerde bulunuyoruz. Savaş ve kriz bölgelerinde çatışan taraflar arasında hakemlik ve ara-buluculuk yapmanın yanı sıra hukuksuzca tutuklanan, rehin alınan suçsuz ve masum insanların hayatların kurtarılması için de diplomatik çalışmalar yapıyoruz.

İnsani diplomasi, insani hizmetlerin söz konusu olduğu platformlarda da temsil ediliyor.

İHH Ankara’nın Bağlı Bulunduğu Platfotmlar 

  • ANKARA İNANÇ ÖZGÜĞRLÜĞÜ
  • 15 TEMMUZ PLATFORMU
  • ANKARA SİVİL TOPLUMLARI PLATFORMU
  • YAŞANABİLİR ŞEHİR PLATFORMU
  • ANKARA GENÇ STK’LAR PLATFORMU