Hakkımızda

İHH Ankara İnsan Hakları ve Hizmet Derneği; bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 1993 yılında kurulmuştur. Gönüllü faaliyetlerle başlayan ve 2006 yılında kurumsallaşan Türkiye’den tüm dünyaya ulaşan bir hayır köprüsü olmuştur.

İHH Ankara İnsan Hakları ve Hizmet Derneği misyonunu gerçekleştirirken tüm dünyada öncelik sırasına göre;
•Savaş ve savaşın etkisinin sürdüğü bölgelerde
•Afet bölgelerinde
•Yoksulluk olan ülke ve bölgelerde, faaliyet yürütmektedir.

Misyonumuz
•Nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş ,felakete uğramış ,tabii afet ve savaş gibi sebeplerden dolayı hastalanmış, yaralanmış, sakat kalmış, aç yada açıkta kalmış bütün insanlara din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın gerekli insani yardımı ulaştırır.
•Dernek, kültür, sanat, çevre, sağlık, eğitim ile hak ve özgürlükler alanında faaliyetlerde bulunur.

Vizyonumuz
•Savaş ve doğal afetlerin sebep olduğu olumsuzluklar giderilerek bireylere ve toplumlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için destek olmak.
•Tüm dünyada yardımlaşma alanında öncülük ederek ülkeler ve kurumlar arasında iş birliğini geliştirip ortak bilinç oluşturmak.
•Yardıma muhtaç duruma düşmüş toplumların kişi ve kuruluşlarını güçlendirmek.
•Kriz anında en az zarar için en hızlı ve etkin şekilde bölgeye ulaşmak.
•Kalıcı projelerle kalıcı çözümler üretmek.
•Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamak.

İHH Ankara 2018 Yılı Faaliyetler Videosu