'

İHH İnsan Hakları ve Hizmet Derneği

HakkımızdaveTarihçe

İHH ANKARA olarak 1993 yılının mart ayında gönüllü olarak başladığımız çalışmalarımızda BOSNA,ÇEÇENİSTAN,ARAKAN başta olmak üzere 135 ülkede faaliyette bulunuyoruz.2006 senesinde dernekleşerek 10 yıldır resmi olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.İHH ANKARA İNSAN HAKLARI VE HİZMET DERNEĞİ olarak: savaş, işgal ve doğal afetler sonucu mağdur olmuş kişilere, yerlerinden edilmiş ve mülteci konumuna düşmüş ihtiyaç sahiplerine ulaşmakta; ayni ve nakdi yardımların yanı sıra kalıcı projeler ile de ihtiyaç sahiplerini desteklemektedir.Derneğimiz acil yardım, sosyal yardım, eğitim ve sağlık yardımlarının yanı sıra insan hakları ihlallerine bağlı olarak ortaya çıkan mağduriyetleri giderme konularında da faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda yardım ve kalkınma projeleri ile desteklenen mağdur coğrafyaların gündeme taşınması, toplumumuzdaki kanaat liderlerinin yaşanan mağduriyetlerden haberdar edilmesi ve bu konuda duyarlılık oluşturularak çözüme yönelik somut adımlar atılması da İHH’nın öncelikleri arasında yer almaktadır.

İHH ANKARA düzenli olarak gerçekleştirdiği Ramazan ve Kurban yardımlarının yanı sıra, savaş, işgal ve doğal afetler nedeniyle mağdur olan coğrafyalarda kalıcı projeler hayata geçirmektedir. Kalıcı konut ve eğitim merkezleri inşası, su kuyuları açılması bu projelerden bazılarıdır; dönemsel olarak gündeme taşıdığı kampanyalar vesilesi ile de, mağdur coğrafyaların sorunları kamuoyuna duyurulmakta, Türkiye halkının desteği ile mağdur coğrafyalarda önemli projelere imza atılmaktadır.

İHH ANKARA Asya’dan Afrika’ya, Balkanlar’dan Uzakdoğu’ya dünyanın farklı bölgelerinde takip ettiği çalışmaların yanı sıra Türkiye coğrafyasında da önemli bir ihtiyaca cevap vermektedir. Sivil kuruluşların toplumun ıslahı ve inşasında üstleneceği etkin rol için iyi bir örneklik teşkil eden İHH İnsani Yardım Vakfı, doğal afetler sonucu ortaya çıkan mağduriyetleri giderme konusunda çalışmakta; eğitim yardımları, Ramazan ve Kurban yardımları gibi projelerle Türkiye’deki yardım faaliyetlerini sürdürmektedir.

İHH İnsani Yardım Vakfı; bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 1992 yılından bu yana çalışmaktadır.
Gönüllü faaliyetlerle başlayan ve 1995 yılında kurumsallaşan bu çalışmalar kısa sürede 5 kıtada 135 ülke ve bölgeye yayılmış ve Türkiye’den tüm dünyaya ulaşan bir hayır köprüsü olmuştur.

 

İHHANKARAolarakmisyonunugerçekleştirirkentümdünyadaönceliksırasınagöre;

 • Savaş ve savaşın etkisinin sürdüğü bölgelerde,
 • Afet bölgelerinde,
 • Yoksulluk olan ülke ve bölgelerde, faaliyet yürütmektedir.

 

Misyonumuz

Yeryüzünde adaletin ve iyiliğin hâkim olması için evrensel kardeşlik bilinciyle nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onurlu bir yaşam sunmak.

İnsanı yardıma muhtaç hâle getiren ve mazlum eden her türlü politika ve faaliyetleri önlemek üzere tüm insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli çalışmaları yapmak.

Değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını sağlamak.

İyiliği her zaman her yerde yaşatmak.

 

Vizyonumuz

Savaş ve doğal afetlerin sebep olduğu olumsuzluklar giderilerek bireylere ve toplumlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için destek olmak.

Tüm dünyada yardımlaşma alanında öncülük ederek ülkeler ve kurumlar arasında iş birliğini geliştirip ortak bilinç oluşturmak.

Yardıma muhtaç duruma düşmüş toplumların kişi ve kuruluşlarını güçlendirmek.

Kriz anında en az zarar için en hızlı ve etkin şekilde bölgeye ulaşmak.

Kalıcı projelerle kalıcı çözümler üretmek.

Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamak.

 

Çalışmaİlkelerimiz
 1. Öncü olmak.
 2. Toplumlar arasında köprü olmak.
 3. Hakem olmak.
 4. Mazlumun sesi olmak.
 5. Sömürünün olmadığı adil bir dünyanın yeniden inşasına katkıda bulunmak.
 6. Emaneti en uygun şekilde kullanmak.
 7. Şeffaf olmak.
 8. Markayı ya da ismi değil hizmeti öne çıkarmak.
 9. Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan yardım etmek.
fatura ödeme vodafone fatura ödeme elektrik faturası ödeme hgs yükleme ttnet fatura ödeme site ekle turkcell fatura ödeme chat sohbet sohbet odaları antalya escort wordpress tema trafik cezası ödeme script indir